Jan 14, 2012

Silence, kill


Aku wanita yang tebal malunya.